top of page

Pers & Media

Pers

Het Laatste Nieuws

“De partij moet terug met de voeten op de grond”

 

05.02.2020

Sceptr

“Stop de politieke spelletjes”

 

05.02.2020

de Standaard

“Ik wil er met de grove borstel door. Politici zijn soms windhanen”

12.02.2020

de Tijd

 “Er is duidelijk een vertrouwensbreuk der

coryfeeën”

19.02.2020

de Standaard

“Als geen ander slaagde hij (Stefaan) er steeds in om te duwen waar het pijn deed”

20.02.2020

Samenleving Brussel

“Nuytten kreeg de zaal op zijn hand met oneliners”

20.02.2020

Volksbelang

“Pittig, scherp, bij momenten hilarisch, daar zorgde de outsider van dienst  Stefaan Nuytten voor”

20.02.2020

Het Nieuwsblad

"Kandidaat voorzitter wil Taskforce en Ondernemingsloket"

20.03.2020

de Standaard

“Zelfs Corona kan de liberale kemphanen niet verzoenen”

20.03.2020

VRT NWS

“Stefaan Nuytten vierde kandidaat voorzitter Open VLD”

05.02.2020

Media

Q&A - Ook ik durf!

Fiscale hervormingen zijn nodig

Geachte heer Nuytten,

 

Wat ik zie is dat de werkende burger de rekening zal betalen van alles wat er op de conto kan geschreven worden van deze regering.

 

De burger heeft er gewoon geen zin in om iemand met kritische uitlatingen te geloven omdat er geen enkele politieker een eerlijke belasting zal verkondigen en toepassen.

 

Wat de burger verwacht van de politiek is politieke moed om ook zelf uit eigen zak mee te helpen aan de heropbouw van de economie en niet te putten uit de staatskas.

 

Wat de burger verwacht is een eerlijke verdeling van de belastingen, zowel voor de grote industrie, de bouw, de buitenlandse mulitnationals en niet op de rug teren van de alleenstaanden zonder kinderen.

 

Zolang u in de belastingen geen klaarheid brengt kijk ik met lede ogen toe.  Diep in mijn hart blijft een sprankeltje hoop dat ik kan stemmen voor mensen die tot doel stellen de belastingen te hervormen.

 

Heb ik iets gemist in uw mail?

 

Met vriendelijke groeten

 

(vraag Open Vld lid uit Ronse)

Kan Vlaanderen de geldhonger van Wallonië (via transferten)

blijven betalen?

Beste Open Vld’er,

Kan Vlaanderen de geldhonger van Wallonië blijven betalen? Dit wurgt onze economie!?

Zij zijn steeds vragende partij voor nog meer overheid, sociale uitkeringen en (Vlaamse) belastingen.

Kunnen we hen dit blijven geven zonder (economisch verstandige) voorwaarden?

(vraag Open Vld lid uit Brugge)

Overbevolking in de gevangenissen wegwerken

Waarom worden niet meer Bi- of Multilaterale akkoorden afgesloten of de toepassing ervan afgedwongen om gevangenisstraffen die vreemdelingen en nieuwe Belgen hebben gepleegd in België, om die hun straf te laten uitzitten in het land van herkomst ?

Wanneer je de gevangenisbevolking evalueert en je zou daar de opgesloten niet Belgen van aftrekken, dan zijn de gevangenissen niet meer overvol en dienen er geen nieuwe te worden gebouwd.

In de plaats van gevangenen te laten sporten en ontspannen in de gevangenis, laat ze ten minste ook werken voor de gemeenschap, zodat ze de kosten die ze genereren (zij het deels) kunnen aflossen aan de Staat. Een vroegere rekening kwam op ongeveer 150 €/dag welke gemakkelijk te recupereren zou zijn per gevangene.

(meegedeeld door Open Vld lid)

Partijdemocratie

Beste Stefaan,

 

Wat vindt u van de uitingen van Els Ampe en de repliek van Maggie De Block? 

Mag een politiek mandataris een eigen mening hebben of moet blindelings de partijethiek gevolgd worden? 

Met vriendelijke groeten,

 

(vraag Open Vld lid uit Knokke-Heist)

Onbelast bijverdienen tot 6.000 EUR ongrondwettelijk. Wat

nu?

Dag heer Nuytten,

Dag Stefaan,

Ik las aandachtig wat je schreef en toegegeven, als ieder lid dat doet, dat is het duidelijk dat mensen die rechts liberaal zijn weten voor wie ze zouden MOETEN kiezen, willen ze nog iets betekenen in de maatschappij, als geloofwaardige partij.Wat ik niet lees, is mbt het bij-plussen. Ik leg uit: Ik ben op rust gestelde (gepensioneerde ambtenaar) en was in mijn actief leven X. Ik lever nog sporadisch (als men mij nodig heeft) bijstand aan Y. Tot voor kort (een blauw initiatief) kon ik bijklussen tot 6000 €/jaar. Omdat ik in tal van verenigingen als vrijwilliger actief ben, en die verenigingen mij geld kosten, kwam dat goed uit om af en toe iets te kunnen verdienen (soort onkosten delving) om zo niet aan het gezinsinkomen te moeten komen voor mijn vrijetijdsactiviteiten (weeral vooral voor anderen en

gratis, maar niet voor de vrijwilligers uiteraard). Door het grondwettelijk hof is daar blijkbaar een einde aan gesteld tot vandaag, tenzij de overheid reageert.

Zal jij dat doen ?

(vraag Open Vld lid uit Asse)

GENERATIE-CONFLICTEN VERMIJDEN

Beste Stefaan,

CORONA, CORONA, niets anders in kranten, alle TV programma’s, enz…. Angst heerst. Ik hoorde ook voorstellen van de zo geprezen experten, zelfs dokters, hoe zorgvuldig men bij de afweging “om al dan niet een behandeling te starten” rekening hield met de leeftijd van de “patiënt”. Meer nog, ouderen, (soms al vanaf 50+ maar zeker vanaf 70 of ouder) zouden misschien beter afgezonderd worden.

Op die manier zou men het beter onder controle kunnen houden in de ziekenhuizen en zou de economie zelfs sneller terug kunnen opstarten. Ik ben zelf nog geen oudje maar het stilzwijgen van de politici viel mij toch op. Wat is uw reactie?

(vraag Open-Vld lid Koksijde)

Over de geldverspilling bij de Politiehervorming van 2001

Ik was actief als syndicalist en zag met lede ogen hoe de hervorming in 2001 tonnen meer geld ging kosten aan de burger, voor een merkelijk minder efficiënte en gepolitiseerde politie, want dat is het systeem verworden. Is het dat wat de partij wil ?

Ik zei en schreef het: Geef mij de macht en met 1/4 minder politiemensen doe ik dubbel zoveel politiewerk. Zorg voor schaalvergroting van de zones en breng ze minstens op niveau Provincie en als je de Provincie afschaft breng ze op niveau Gewest. Betaling, per graad een gemiddelde prijs, jaarlijks te herrekenen Agent, Basiskader, Middenkader, Kader en Hoger Kader. Stop met rekruteren van Hogere Kaders (Hoofdcommissarissen) en zorg dat iedere HCP een taak heeft van dat niveau. Zij die zo’n taak NIET vervullen, na 1 of 2 jaar, worden teruggezet in de graad van Commissaris met het daarbij passende loon. Je gaat een verpleegkundige toch ook niet betalen, zelfs al heeft ze het diploma dokter als dokter .... of wel ?

Weet dat vandaag de politie eerder een Mexicaans politieapparaat is geworden met veel ‘Chefs’ die dan nog liefst niet teveel doen en zeker al geen verantwoordelijkheid wensen te nemen om hun promotie kansen niet teniet laten te gaan. Ook is er te weinig aandacht aan het Calog personeel besteed. Vandaag zien we dat sommige diensten geleid worden door Calog Personeel, terwijl de dienst minstens door een Politiefunctionaris zou moeten geleid worden.

(meegedeeld door Open Vld lid aan Stefaan)

Over de prioriteiten bij Fraudebestrijding

Ik trachtte enkele jaren terug contact te nemen met de voorzitter X (eigen toevoeging van Open Vld).

 

Ik was namelijk werkzaam bij de Y in de Y sectie. Ik had er ontdekt dat er zeer veel gefraudeerd werd op niveau

Europa (op onder andere invoerrechten - taksen - en naar onze eerste analyse zou het gaan om honderden miljard per jaar, meer zelfs).

 

M. X gaf NIET THUIS. Reden, bezig met IMAGO BUILDING en zou in alle Vlaamse steden langs komen. Is men soms bij jou geweest in jouw gemeente ? Bij ons zeker niet in Z.

 

Ik wil je ook melden dat ik toen bij de Staatssecretaris voor Fraudebestrijding was gegaan, maar die veranderde van post en bleek daar toen niet veel te kunnen aan doen ... Zou moeten zijn voor de opvolger.

 

Ik ging ook bij XX (Dir Gen Y) en die vond het interessant, het kon immers wel zijn dat .... maar de opdracht om dat te onderzoeken diende van de EU Commissie te komen, dus zij dienden aan OLAF opdracht te geven ....

(Begrijpe wie kan .... maar het werd en is nog steeds niet onderzocht.

 

Nochtans gingen we voor het hele plaatje. Kennisgave probleem (EU Fraude - oa invoerrechten die men niet betaalde) met voorbeelden, hoe je zulks snel kon opsporen, hoe je daar gepast, snel en kordaat kon op reageren en vooral hoe je massaal EU geld kon recupereren, wetende dat de EU steeds geld nodig heeft en dat, in deze zaak, bij recuperatie van gelden, 25 % van die gelden naar België kon terugvloeien.  Maar geen reactie.

 

Het lijkt er dus op dat er bij de overheid teveel geld is en dat men onrechtmatige winsten niet wil recupereren.

 

(meegedeeld door Open Vld lid aan Stefaan)

Activering van langdurig werklozen

Verplicht lange werkzoekenden die overheidssteun genieten, om die een tegenprestatie te laten verrichten, binnen het gegeven van openbaar nut, voorbeelden: bijstand in ouderenzorg, rusthuizen, netheid van straten, parken en bossen.

 

Maak hen opzichters aan scholen en doe ze bijstand verrichten voor opvang van kinderen wiens ouders werken.

Zo kunnen scholen die bepaalde dagen om 15 of 15:30 sluiten, ook op woensdagnamiddag, gratis opvang voorzien tot 18:00. Men kan de kinderen sport, muziek, cultuur doen beleven. Of bijles voor wij het moeilijker heeft. Interessant en nuttig voor de kinderen, goed voor de werkende ouders.

 

Stuur ze uit bij landbouwers, op te helpen op het veld of om de oogst binnen te halen. Je dient immers te weten dat de boerenstiel meer en meer verdwijnt omdat het zo arbeidsintensief is en omdat andere landen de concurrentiedruk te hoog maken.

 

Akkoord?

 

(meegedeeld door Open Vld lid Asse)

Wanneer komt er écht éénheidsstatuut en fair pensioen voor

iedereen

Beste Open Vld’er,

 

Weet dat ikzelf veel te veel belastingen heb moeten betalen. Volgens mypension.be zal mijn toekomstig pensioen (op 66 jaar) 917 euro bedragen.

Waar is al dat geld? Ik heb alle moed opgegeven om nog iets te ondernemen wegens zinloos.

Ik moest ambtenaar geworden zijn. Geen stress, veel congé, een royaal loon, een vet pensioen en op 66 jaar zeker nog niet versleten!!

 

(vraag Open Vld lid uit Brugge)

Asiel & Migratie

Ik had graag geweten wat uw visie is inzake migranten en vreemdelingen. 

 

De rood-groene VLD-top van de laatste jaren (Rutten, Somers, …) hebben ervoor gezorgd dat de liberale partij in Vlaanderen stilaan aan het uitdoven is. Velen zijn overgelopen naar de N-VA. 

En omwille van jullie vreemdelingenbeleid vind ik dit absoluut correct, sorry to say. Het wordt tijd dat wij weer kunnen rekenen op een liberale partij die er is voor de Vlamingen en Belgen. 

 

Ik had graag geweten wat uw kijk is met betrekking tot:

  • Het sluiten van grenzen voor de zogenaamde vluchtelingen, waarvan 95 % jonge mannelijke profiteurs 

  • Kosten voor opvang en onderhoud van vreemdelingen en vluchtelingen

  • Opsluiten en terugsturen van illegalen, nog steeds een misdrijf in België maar blijkbaar getolereerd

  • Forse besparingen en inkrimpen van budgetten voor vreemdelingen en migranten nu wij te maken hebben met een nooit gezien economische crisis

 

Ik vind het schrijnend dat een partij zoals de VLD van zijn rechts liberale koers is afgeweken. Willy De Clercq zaliger moet zich reeds verschillende keren omgedraaid hebben in zijn graf. Ik ben er mij van bewust dat er nog heel wat liberale politici zijn die nog steeds achter de originele ideologieën van de partij staan, maar de huidige VDL top beschaamt deze ideeën zowat elke dag.

 

Ik wil met heel veel plezier en toewijding lid blijven van deze partij maar dan wil ik wel het gevoel hebben 

dat dit terug een partij wordt voor de Vlamingen en voor de Belgen, die respect betoont voor wat onze (voor)ouders hebben opgebouwd. In het kader van deze economische crisis is er geen ruimte meer om vreemdelingen onze sociale zekerheid te laten misbruiken.   

 

Ik had graag een heel duidelijk antwoord op mijn vragen. (vraag Open Vld lid uit Gavere)

(gelijklopende vraag Open Vld lid uit Knokke-Heist)

Stefaan steunt PAX BELGICA

Alleen op basis van de feiten is een onafhankelijk Vlaanderen onmogelijk.

In lijn met de eigen publicatie “Durven de Gordiaanse communautaire knoop te ontwarren” steunt Stefaan dan ook het manifest van PAX BELGICA.

Te lezen door te surfen naar https://paxbelgica.be/manifest-1

Stefaan steunt OPEN BRIEF MEER PREVENTIE IN GEZONDHEIDSZOR

De initiatiefnemers vragen aandacht van de overheid om:

  • dringend werk te maken van een geïntegreerd gezondheidsbeleid , bij voorkeur op federaal niveau, met uitvoering in de gewesten 

  • primordiale aandacht te besteden aan een goed gestructureerd federaal preventiebeleid en hiervoor meer middelen te voorzien 

  • aan te dringen bij de Europese instanties tot het uitwerken van een gezondheidsbeleid, inbegrepen een slagvaardig preventiebeleid en dit dienstig voor alle aangesloten lidstaten 

Brief in bijlage, stuur door naar vrienden en kennissen. Wie onderschrijft stuurt Email naar de initiatiefnemers.

Gezondheidszorg en mutualiteiten

Ik vernam graag hoe je staat tegenover onze ziekteverzekering, sociale zekerheid en ziekenfondsen. (vraag van Open Vld lid uit Roeselare). 

Wat is jouw liberale toekomstvisie over enerzijds de organisatie van de gezondheidszorg en anderzijds de rol van de Mutualiteiten? (vraag van Open Vld lid uit Aalst). 

Liberale kernwaarden en aldus genaamde extreme partijen

Heel fijn dat je je kandidaat stelt voor het voorzitterschap! Ik stam uit een ultra-liberale familie sinds vele generaties. 

Wat mij bijzonder boos maakt is de koers die onze geliefde partij de laatste jaren vaart. Ik hoor het ook heel vaak herhalen door de “echte” liberalen op straat, café en elders. 

Een liberaal is een vrij persoon die de rechter zijde van de maatschappij bewandelt, met respect voor alles en iedereen. Meer en meer is onze groep opgeschoven naar het overbevolkte middenveld en zelfs verder maar dan naar links. Liberalen hebben daar weinig te zoeken en kunnen zich in dat milieu ook niet profileren. 

Onze huidige Voorzitter heeft op de avond van de laatste verkiezingen een kapitale fout gemaakt door meteen een gans groep van ons (overgelopen) kiespubliek te schofferen. Betekent dat nu dat we moeten dwepen met extreem rechts? Absoluut niet, maar door dergelijk gedrag negeren we de tendensen die zich overal in de ons omliggende landen afspelen. Hierdoor verliezen we enorm aan geloofwaardigheid en gooien we ons liberaal gedachtengoed weg! 

Een liberaal moet ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht kleur, ras, geloofsovertuiging, ... die effectief zijn/haar steentje tot onze maatschappij bijdraagt er de vruchten van plukt. Personen die er de kantjes van aflopen, moeten zwaarder aangepakt worden. Mochten wij die boodschap niet alleen luid verkondigen, maar er ook naar handelen, dan zouden we opnieuw de mensen kunnen warm maken om blauw te stemmen. 

Al dat wollig gewauwel van de laatste jaren is nefast geweest en zorgt er enkel voor dat het ultra-rechtse gedachtengoed terug floreert. Kortom: eigen schuld, dikke bult! 

Akkoord? (vraag Open Vld lid uit Ninove) 

Eisen Jong VLD

Lees hieronder de antwoorden van Stefaan op de eisen van Jong VLD.

Social Media

bottom of page